05vizija.net

Web design

sve vrste HTML i CMS web stranica - trgovine, turizam, usluge ...

Izrada web stranica / web design

Izrađujemo, nadograđujemo, osuvremenjavamo, prevodimo i održavamo web stranice kojima možete sveobuhvatno predstaviti vašu djelatnost, usluge i proizvode, kreirati zajednice putem portala i foruma, objaviti jednojezične i višejezične poslovne ili osobne web stranica raznih vrsta i formata, s dizajnom kakvog vi dostavite, našim dizajnom ili dizajnom kojeg kreiramo temeljem vaših želja i potreba.

Izrada web stranica

HTML stranice

- standardne web stranice bez samostalne administracije sadržaja
- responzivni dizajn (izgled se prilagođava veličini zaslona: stolno računalo, tablet, mobitel)
- jednojezične ili višejezične web stranice
- migracija HTML stranica u Joomla CMS
- jednostavne jednostranične web stranice za male poduzetnike i obrtnike

Izrada Joomla web stranica

CMS stranice

- Joomla CMS web stranice sa samostalnom administracijom sadržaja web stranica
- responzivni dizajn
- web trgovine
- nadogradnja i migracije Joomla CMS stranica iz starijih u najnoviju Joomla CMS verziju
- migracija Joomla CMS stranica u HTML stranice
- pisane upute za rad s web stranicom / trgovinom

Dodatne usluge za web stranice

Dodatne usluge

- redizajn i nadogradnja postojećih web stranica
- kreiranje Google korisničkog računa i aktivacija Google My Business stranice te lokacije na Google kartama
- prijevod web stranica na engleski jezik
- SEO optimizacija web stranica za bolju pozicioniranost u web tražilicama
- kreiranje stranica na društvenim mrežama

SEO optimizacija i rad s Google korisničkim računom uključeni su u cijenu usluge izrade HTML i Joomla CMS web stranica. Nadogradnje i migracije vrše se prema važećem cjeniku.